1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin
  1. Mục đích
 • Nhận diện khách hàng là thành viên của website group4n.com
 • Hoàn thiện cơ sở dữ liệu, thay đổi các qui trình dịch vụ nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, thông qua việc tìm hiểu thông tin đánh giá phản hồi của thành viên.
 • Thông báo thông tin liên quan đến website group4n.com như cập nhật trang web, các chương trình khuyến mãi…
  1. Phạm vi thu thập thông tin

Chúng tôi chỉ thu thập các thông tin cá nhân của Khách hàng tại form gửi thư báo giá tại trang chủ bao gồm: họ tên, email, địa chỉ, điện thoại.

 1. Phạm vi sử dụng thông tin

Chúng tôi chỉ thu thập thông tin khi khách hàng có nhu cầu gửi mail để trao đổi về báo giá dịch vụ. Do đó chúng tôi chỉ sử dụng thông tin trong việc liên hệ với khách hàng để trao đổi công việc theo nhu cầu của 2 bên.

 1. Thời gian lưu trữ thông tin thu thập

Chúng tôi sẽ lưu trữ thông tin do khách hàng cung cấp cho đến khi khách hàng có yêu cầu hủy thông tin.

 1. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin

Chỉ có Ban quản trị website mới có thể tiếp cận thông tin người dùng.

 1. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Chúng tôi chỉ thu thập thông tin khách hàng thông qua email đã được khách hàng gửi đi từ form mẫu tại trang chủ. Nếu khách hàng có nhu cầu thay đổi thông tin hoặc hủy thông tin, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ: congtygroup4n@gmail.com để được giải quyết vấn đề.

 1. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng
 • Chúng tôi cam kết không chia sẻ thông tin cá nhân của khách hàng cho bất kỳ một công ty, hay đối tượng nào khác ngoại trừ phục vụ mục đích thực thi pháp luật, khi đó việc tiết lộ thông tin sẽ được chọn lọc và đảm bảo tuân thủ qui định của pháp luật.
 • Chúng tôi nỗ lực hết sức và sử dụng các biện pháp thích hợp để các thông tin mà khách hàng đã cung cấp trên website được bảo mật và bảo vệ khỏi sự truy cập trái phép từ các đối tượng khác.
 • Nếu khách hàng cho rằng bảo mật của khách hàng bị xâm phạm hay xâm nhập do tình trạng không được đảm bảo bảo mật an toàn trên hệ thống bảo mật của website, khách hàng có thể liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ: congtygroup4n@gmail.comđể phản ánh và được giải quyết vấn đề. Ban quản trị website sẽ gửi email thông báo tới các thành viên liên quan và liên hệ với đơn vị lưu trữ thông tin, báo cho cơ quan chức năng trong vòng 24h khi phát hiện sự cố.
 1. Việc sửa đổi chính sách bảo mật thông tin 

Chúng tôi có toàn quyền chủ động chỉnh sửa chính sách bảo mật thông tin trên website vào bất kỳ thời điểm nào khi cần thiết, hoặc theo qui định của pháp luật, nhằm đảm bảo hoạt động tối ưu của trang web, và đảm bảo nghĩa vụ tôn trọng pháp luật luôn được thực thi tuyệt đối. Mọi nội dung của chính sách bảo mật thông tin, và các sửa đổi, bổ sung đối với chính sách này sẽ luôn được cập nhật và công bố trên website, và sẽ được ghi ngày sửa đổi, cập nhật để khách hàng có thể nhận biết được nội dung mới nhất.