Tin tức, Xây dựng

Hướng dẫn cách tính diện tích xây dựng theo m2 chính xác

Diện tích xây dựng của một công trình bao gồm diện tích sàn sử dụng và diện tích khác như phần móng, mái, sân, tầng hầm, v.v. Ví dụ, nếu bạn có một diện tích đất là 30m2 và dự định xây dựng một căn nhà gồm 1 trệt và 2 tầng với mái đúc bằng, thì diện tích xây dựng sẽ được tính như sau: Tính theo diện tích sàn, công trình này có 3 sàn và tổng diện tích sàn sẽ là 90m2.

Diện tích xây dựng là gì?

Diện tích xây dựng là phần diện tích được tính dựa trên tỷ lệ % mật độ xây dựng công trình, đại diện cho diện tích được sử dụng để xây dựng trên một mảnh đất. Diện tích này được xác định bởi các cơ quan cấp phép dựa trên diện tích m2 đất cho phép xây dựng sau khi đã trừ đi mật độ xây dựng.

Diện tích xây dựng là diện tích thông thủy, tim tường hoặc diện tích phụ và diện tích ở. Đây là diện tích được tính toán chính xác để xác định mật độ xây dựng và bao gồm cả diện tích sàn của công trình.

Diện tích thông thủy hay diện tích xây dựng được tính bằng cách đo kích thước từ tim tường bên trong của công trình. Nó bao gồm diện tích các phòng, hành lang, nhà vệ sinh và các không gian trong nhà. Diện tích thông thủy thường được sử dụng để tính toán mật độ xây dựng và quy định các yêu cầu pháp lý liên quan đến diện tích xây dựng.

Diện tích sàn của công trình bao gồm cả diện tích thông thủy và diện tích các thành phần khác như cột, trụ, gác xép và nền móng. Diện tích sàn thường được sử dụng để tính toán diện tích xây dựng trong các quy định và tiêu chuẩn xây dựng.

Cách tính tổng diện tích xây dựng theo móng: Cách tính tổng diện tích xây dựng theo móng thường được áp dụng bởi các đơn vị nhà thầu uy tín. Diện tích xây dựng theo móng bao gồm diện tích móng đơn, diện tích móng băng và diện tích móng ép cọc, được tính dựa trên tỷ lệ phần trăm so với diện tích xây dựng tầng trệt.

Cách tính diện tích xây dựng nhà phố: Cách tính diện tích xây dựng nhà phố thường dựa trên diện tích sàn của các tầng, bao gồm tầng trệt và các tầng lầu (nếu có), không bao gồm tầng hầm (nếu có).

Cách tính độ vươn ban công được phép: Độ vươn ban công được phép thường được quy định bởi các quy định địa phương. Thông thường, độ vươn ban công được tính dựa trên tỷ lệ giữa chiều rộng lộ giới và độ vươn tối đa cho phép.

Cách tính đơn giá xây dựng theo m2: Đơn giá xây dựng theo m2 có thể khác nhau tùy vào địa điểm, loại công trình và thị trường xây dựng. Để tính đơn giá xây dựng theo m2, cần tham khảo các nguồn thông tin địa phương, báo giá từ các nhà thầu xây dựng, hoặc các dự án tương tự đã hoàn thành. Đơn giá xây dựng theo m2 thường bao gồm chi phí vật liệu, nhân công và các chi phí khác liên quan đến xây dựng công trình.

Mật độ xây dựng là gì? Cách tính mật độ xây dựng

Mật độ xây dựng là tỷ lệ diện tích được sử dụng để xây dựng các công trình trên tổng diện tích khu đất. Tuy nhiên, trong tính toán mật độ xây dựng, thường không bao gồm diện tích các khu vực không được xem là diện tích xây dựng chính. Điều này bao gồm các khu vực như bể bơi, tiểu cảnh trang trí, sân thể thao ngoài trời (trừ sân thể thao xây dựng cố định), và các không gian khác không được tính vào diện tích xây dựng chính.

Vì vậy, để tính toán mật độ xây dựng và diện tích xây dựng chính xác, cần xem xét cả diện tích thông thủy và diện tích sàn của công trình.

Mật độ được phép xây dựng bao nhiêu phần trăm (%) trên tổng diện tích đất còn phụ thuộc vào khu vực nội thành hoặc ngoại thành.

Ví dụ, nếu một khu đất có diện tích 1000m2 và diện tích xây dựng được phép là 50%, thì diện tích xây dựng tối đa cho phép trên khu đất đó là 500m2. Trong diện tích xây dựng 500m2 này, không tính diện tích các khu vực không được coi là diện tích xây dựng chính như bể bơi, tiểu cảnh trang trí và sân thể thao ngoài trời (nếu có).

Hướng dẫn cách tính toán diện tích xây dựng nhà phố

Để thực hiện việc tính toán diện tích xây dựng nhà phố, có thể áp dụng các bước sau:

Xác định diện tích đất: Đo và ghi lại diện tích của mảnh đất mà bạn sở hữu hoặc định xây dựng nhà phố. Diện tích này thường được tính bằng mét vuông (m2).

Xác định quy mô xây dựng: Xác định số tầng và chiều cao tối đa của nhà phố dự định xây. Quy mô xây dựng sẽ ảnh hưởng đến diện tích xây dựng và diện tích sàn của nhà.

Tính diện tích xây dựng theo quy chuẩn: Tính toán diện tích xây dựng bằng cách cộng tổng diện tích sàn các tầng trong giấy phép xây dựng với diện tích móng, sân trước sau (nếu có), sân thượng và diện tích mái (bê tông cốt thép hoặc mái tôn).

Tính diện tích móng: Diện tích móng có thể được tính dựa trên tỷ lệ phần trăm so với diện tích xây dựng tầng trệt. Có các loại móng như móng đơn, móng băng và móng ép cọc, và diện tích của từng loại móng được tính theo tỷ lệ phần trăm khác nhau.

Tính diện tích sân trước sau (nếu có): Nếu nhà phố có sân trước và sân sau, tính diện tích sân bằng cách nhân chiều rộng và chiều dài của sân và sau đó nhân với một tỷ lệ phần trăm.

Tính diện tích sàn các tầng: Diện tích sàn của mỗi tầng được tính bằng diện tích của căn nhà, bao gồm cả tầng trệt và các tầng lầu. Diện tích sàn của mỗi tầng thường được tính bằng diện tích nền của căn nhà.

Tính diện tích sân thượng (nếu có): Nếu nhà phố có sân thượng, tính diện tích sân thượng bằng cách nhân diện tích sân thượng với một tỷ lệ phần trăm.

Tính diện tích mái: Diện tích mái (bê tông cốt thép hoặc mái tôn) được tính bằng cách nhân diện tích mái với một tỷ lệ phần trăm.

Tổng hợp diện tích xây dựng: Tổng hợp các diện tích đã tính được, bao gồm diện tích móng, diện tích sàn các tầng, diện tích sân (nếu có), diện tích sân thượng và diện tích mái. Tổng của các diện tích này sẽ là diện tích xây dựng tổng cộng.

Sau khi có diện tích xây dựng tổng cộng, bạn có thể sử dụng nó để tính toán đơn giá xây dựng theo m2. Tuy nhiên, đơn giá xây dựng theo m2 có thể khác nhau tùy thuộc vào vị trí địa lý, loại công trình và thị trường xây dựng. Để biết đơn giá xây dựng theo m2 chính xác, bạn nên tham khảo các nguồn thông tin địa phương, báo giá từ các nhà thầu xây dựng hoặc tư vấn từ các chuyên gia xây dựng.

Cách tính diện tích xây dựng nhà ở

Để tính diện tích xây dựng của một căn nhà, chúng ta cần xem xét từng phần riêng lẻ và áp dụng các tỷ lệ phù hợp. Dưới đây là cách tính diện tích cho mỗi phần của công trình:

Phần gia cố nền đất yếu:

Gia cố nền móng công trình: Việc gia cố nền móng sẽ được báo giá cụ thể sau khi tiến hành khảo sát do tùy thuộc vào điều kiện và đặc điểm của đất nền. Diện tích được tính dựa trên tỷ lệ 20%.

Gia cố nền trệt bằng phương pháp đổ bê tông cốt thép: Diện tích gia cố nền trệt tính là 20%.

Phần móng:

Móng đơn: Diện tích móng đơn được tính là 10%.

Đài móng trên nền cọc bê tông cốt thép hoặc cọc khoan nhồi: Diện tích đài móng trên nền cọc được tính là 30%.

Móng bang: Diện tích móng bang sẽ chiếm từ 40% đến 50% của tổng diện tích.

Phần tầng hầm (so với cọc đỉnh ram hầm):

Hầm có độ sâu dưới 1.3m: Diện tích hầm tính là 150%.

Hầm có độ sâu từ 1.3m đến dưới 1.7m: Diện tích hầm tính là 170%.

Hầm có độ sâu từ 1.7m đến dưới 2.0m: Diện tích hầm tính là 200%.

Hầm có độ sâu dưới 3.0m: Diện tích hầm tính là 250%.

Phần sân:

Diện tích sân dưới 15m2: Diện tích này bao gồm việc đổ cột, xây tường rào, đổ đà kiềng, lát gạch nền và tính là 70% của diện tích sân.

Diện tích sân từ 15m2 trở lên: Diện tích sân được tính là 50% của diện tích sân.

Phần nhà:

Nhà có mái che: Diện tích nhà tính là 100%.

Nhà không có mái che nhưng có lát gạch nền: Diện tích nhà tính là 60%.

Khi có ô trống trong nhà:Ô trống có diện tích dưới 8m2: Diện tích ô trống tính là diện tích sàn bình thường.

Ô trống có diện tích trên 8m2: Diện tích ô trống tính là 50% của diện tích ô trống.

Phần mái:

Mái bê tông cốt thép mà không có lát gạch: Diện tích mái tính là 50% của diện tích mái.

Mái bê tông cốt thép có lát gạch: Diện tích mái tính là 60% của diện tích mái.

Mái ngói với kèo sắt: Diện tích mái tính là 70% của diện tích mái.

Mái bê tông dán ngói: Diện tích mái tính là 100% của diện tích mái.

Mái tôn: Diện tích mái tính là 30% của diện tích mái.

Như vậy, để tính diện tích xây dựng của một căn nhà, ta cộng tổng các phần đã nêu trên lại với nhau.

Tính Diện Tích Xây Dựng Để Làm Gì?

Tính diện tích xây dựng (mét vuông, m2) là quan trọng trong quá trình xây dựng nhà ở vì nó có nhiều ứng dụng. Dưới đây là một số mục đích quan trọng của việc tính diện tích xây dựng:

Dự toán chi phí: Tính toán diện tích xây dựng giúp xác định chi phí ban đầu cho công trình. Việc này giúp chủ đầu tư có cái nhìn tổng quan về các khoản tiền cần chuẩn bị và tránh phát sinh chi phí không mong muốn trong quá trình thi công.

Thiết kế móng và tường: Biết diện tích xây dựng giúp xác định kích thước và vị trí của móng nhà, tim tường. Điều này làm cho quy trình thiết kế trở nên đơn giản và chính xác hơn, giảm thiểu sai sót trong quá trình xây dựng.

Tiết kiệm chi phí: Hiểu rõ diện tích xây dựng giúp gia chủ kiểm soát được các con số và chi phí do nhà thầu đưa ra. Điều này giúp gia chủ sở hữu một căn nhà không chỉ đúng ý mà còn tiết kiệm chi phí.

Dự toán chi phí xây nhà: Việc tính toán diện tích xây dựng là cần thiết để dự toán chi phí xây nhà. Bằng cách biết diện tích chính xác, chủ nhà có thể tính toán và lập kế hoạch tài chính một cách hiệu quả và chính xác hơn.

5/5 - (1 bình chọn)

Bài viết cùng chuyên mục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *